Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Επιστολή του Συνδέσμου μας 3.9.1957

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ
Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Αθήναι 3 -9- 57 

Αγαπητοί Πατριώτες:
Έμαθες ότι άρχισε η αποπεράτωση της Κάτω εκκλησίας από μηνός.
30 χρόνια μας περίμενε. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
Μας λείπουν όμως 60 χιλιάδες για να τελειώση και η σκεπή!
Παρακάτω διαβάζεις τον πίνακα των μέχρι σήμερα εισφορών.
Για πρόσεξε:
Είναι μέσα το όνομά σου;…
Αν ναι, είναι αρκετά τα όσα προσέφερες;;;…
Αν όχι, γιατί αργείς;;;…
Σας παρακαλούμε να ανταποκριθής στην φωνή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ  μας.

Με πατριωτικους χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ [σε δραχμές]
-1 Παπαηλιού Ηλ. Βουλευτής 400. -2.Αποσκήτης Κ βουλευτής300. -3Σχίζα Γιαννούλα χηρ Ν.200.