Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Επιστολή του Συνδέσμου μας 3.9.1957

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ
Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Αθήναι 3 -9- 57 

Αγαπητοί Πατριώτες:
Έμαθες ότι άρχισε η αποπεράτωση της Κάτω εκκλησίας από μηνός.
30 χρόνια μας περίμενε. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
Μας λείπουν όμως 60 χιλιάδες για να τελειώση και η σκεπή!
Παρακάτω διαβάζεις τον πίνακα των μέχρι σήμερα εισφορών.
Για πρόσεξε:
Είναι μέσα το όνομά σου;…
Αν ναι, είναι αρκετά τα όσα προσέφερες;;;…
Αν όχι, γιατί αργείς;;;…
Σας παρακαλούμε να ανταποκριθής στην φωνή της ΠΑΝΑΓΙΑΣ  μας.

Με πατριωτικους χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ [σε δραχμές]
-1 Παπαηλιού Ηλ. Βουλευτής 400. -2.Αποσκήτης Κ βουλευτής300. -3Σχίζα Γιαννούλα χηρ Ν.200.
- 4.Μπόρας Παν.του Δημ.300. -5.Σχίζας Κωνστ τουΔημ100 . -6 Δάρας Νικ του Ιωάν 500. -7 Στρίκος Παρασκ του Ανδρ 500. -8 Δημόπουλος Κωνστ του Γεωρ 400. -9 Βέργος Φώτιος του Κων 100. -10 Παπανικολάου Νικος 200. -11 Σχίζας Θεόδωρος του Δ 600. -12 Κλεισούρας Αθανάσιος του Ιωαν.200 -13 Σχίζας Στυλιανός του Μιχ 200.-14 Λιατσόπουλος Μιχάλης του Θ 200 -15 Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ηλ 100 -16. Σχίζας Παναγιώτης του Δημ[γέρος] 100 [Τώρα για να θυμηθούν οι νεώτεροι είναι, ήταν ο γέρο πάικος… Τότε σύνταξη οι γέροι δεν είχανε] -17.Δημόπουλος Γεώργιος του Ιωάν 100. -18 Βέργος Λάμπρος του Διον 500. -19 Παγκράτης Πολυχρόνης 200 .-20 Βέργος Μαρίνος 400.-21 Βέργος Ιωάνης του Διον 500. -22 Βέργος Σταύρος του Διον 300. -23 Ζαχαρόπουλος Ευθ 300. -24 Τρουπής Παρασκ 600. -25 Γεωργακόπουλος Γ του Α 100. -26 Κερμπεσιώτης Δημ 400. -27 Τρουπής Γεώργιος του Θεοδ 150. -28 Κωνσταντόπουλος Ιωάν του Δημ 250. -29 Παναγόπουλος Γεώργιος του Χ 300. -30 Λιατσόπουλος Ιω. Του Ηλ.Ι. 200. -31. Γεωργακόπουλος Κων του Γεωργ 200. -32 Βέργος Άγγελος του Π 300. -33.Κλεισούρας Άγγελος 100 -34 Σουλελές Γεώργιος 100.-35 Αναστασόπουλος Βασίλης 200.-36 Μπόρας Χρήστος του Γεωρ 300 -37 Κωνσταντόπουλος Παναγής του Ιωαν 200 -38 Παπαθωμόπουλος Λεωνίδας 500.-39 Αναστασόπουλος Γεώργιος του Α 500.-40 Παπαγεωργίου Χρήστος 200. -41 Τρουπής Ηλίας του Γεωργ 500. -42 Σχίζας Γεώργιος του Αναστ 200. -43 Μπόρας Ιωάννης του Αθαν 300.-44 Βέργος Χρήστος της Α 500. -45 Σχίζας Δημήτριος του Θεοδ 175.-46 Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης του Ηλ 100. -47 Σχίζας Ιωάννης του Κων 300. -48 Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Ηλ 200. -49 Τρουπής Ευθ [Κορινθ] 220. -50 Κανδηλώρος Αθαν Κορινθ 300. -51 Δημόπουλος Δημ του Ι Κορ 50. -52 Βέργος Ιωάννης του Θ, Κορινθ 100. -53  Δημόπουλος Παναγής του Ι Κιάτο 200 -54.Σχίζας Ηλίας Βολος500. -55 Γκούτης Βασίλ του Μ Πειραιά 100.  -56 Γκούτης Ιωαν του Μ Πειρ.100 . -57 Διάφοροι Πειραιείς ξένοι δια του Γκουτη Κων. 1150. -58 Γκούτης Κωνστ του Γεωργ 1000. -59 Γκούτης Μαρίνος 1500. -60 Γκούτης Κωνστ, του Β 1000. -61 Γκούτης Δημ της Ηλ 1000. -62 Γκούτης Σταύρος 2000. -63 Γιαννακόπουλος Θ 200. -64 Δημόπουλος Ιωάννης[ιατρός] 1000. -65 Δημόπουλος Διον του Υ 350. -66 Δημόπουλος Παναγής του Γ 2300. -67 Δημόπουλος Θεόδ του Γ 300. -68 Δημόπουλος Ιωάν του Γ 1200. -69 Δημητρόπουλος Νικ τουΗλ 500. -70 Δάρας Δημήτριος του Ιωαν 1000. -71 Δάρας Γεώργιος του Ιωάν 1000. -72 Δάρας Χρήστος του Ν 1000. -73 Δάρας Νίκος του Γ 300. -74 Κωνσταντόπουλος Θεόδ τουΠ 200. -75 Λιατσόπουλος  Ηλίας του Νικ 500. -76 Λιατσόπουλος φώτιος 200. -77Μαραγκός Χρήστος του Κ 500. -78Μαραγκός  Ιωαν του Κ .1000. -79 Μανιατόπουλος Αθ 500. -80 Μπόρας Νικ του Χ 500.  -81 Μπόρας Δημ του Χρ 300. -82 Μπόρας Γεώργ του Νικολή 300. -83Μπόρας Φώτιος του Αν 300. -84 Παγκράτης Γεώργιος του Κ 300. -85 Παγκράτης Παν του Κ 400 . -86 Παγκράτης Βας του Κ 100. -87 Παναγόπουλος Αθ 500. -88  Παγκράτης  Κων του Αθ 250. -89 Παπαγεωργίου Ηλίας του Γ 400. -90 Σχίζας Δημ του Νικ 500. -91 Σχίζας Θεόδωρος του Νικ1600. -92 Σχίζας ; 1000. -93 Σχίζας Σπύρος 1000. -94 Σχίζας Ηλίας του Δημ[χαϊδεμένος] 1000. -95 Σχίζας Κωνστ του Γεωρ [Πάτρα] 500.  -96 Σχίζας Νικ του Παν.[Θεσσ] 250. -97 Σχίζας Χάκος 400. -98 Σχίζας Γεώργιος του Αθ ;;; [το ποσό έχει σβήσει από την φθορά του χρόνου]. -99+Τρουπής Αναστάσιος του Ιωάν 3000. [Σημ Είχε πεθάνει] -100 Τρουπής Νικ του Θεοδ 100.  -101 Τσαντίλης Παναγ [Αμερική] 100. -102 Μαραγκός Βασίλ του Μιχ 200. -103 Δημητρόπουλος Ευθ. Του Ηλ 300. -104 Παγκράτης Αναστάσιος του Κ ποσό;;;  -105 Δημόπουλος Χρήστος του Γ 100. -106 Διάφοροι μέσω Σχίζα Ιωάννη Πειραιά.κ.λ.π. 2815. -107 Διάφοροι ευσεβείς μεσω Δημητρίου Ιωαν Δάρα[τελώνη] 8000 .-108 Παγκράτης Κωνστ του Γ 300. -109 Διάφοροι  ξένοι ευσεβείς μεσω…. ;;; [σβησμένο το όνομα και το ποσό απο την φθορά του χρόνου]. -110 Μιχαλόπουλος Γεώργιος [Αετοράχη] 50.
-111 Κλεισούρας Ιωάν του Σπυρ 30.-112 Παγκράτης Παν του Αθ 150. -113 Δημόπουλος Θεοδ του Χρ 150. -114 Δάρας Ιωαν του Αν 100. -115 Γρέκης Δημ 100. -116 Δάρας Ηλίας 500. -117  Διάφοροι ευσεβείς ξένοι μέσω  Δημητρίου Δάρα 3750. -118 Διάφοροι ευσεβείς ξένοι Δάρα Δημητρίου 3600. -119 Διάφοροι ευσεβείς ξένοι μέσω Σχίζα Θεοδώρου 1500.  -120  Σχίζας Αναστάσιος [Ιρεύς] 500. -121 Σχίζα Βάσω συζ Θ 500. -122 Δημόπουλος Ηλίας [μπρούκλης] 1500. -123 + Μπόρας Γεώργιος του Νικ 500  εις μνήμη Μπόρα Γεωγίου.
-124 ΝΕΟΙ ΣΕΡΒΑΙΟΙ 300.
-125 Δάρας Δημ 200. -126 Γκούτης Σταύρος 100. -127 Κτσιάπης Ανδρ 100.  -128+ Τρουπής Αναστ.200. -129 Δάρας Γεώργιος του Ιωάν.200. -130 Δημοπούλου Λαμπρινή100 εις μνήμη Τρουπή Αναστασίου του Ιωάννου. -131 Δάρας Δημ 100. -132 Γκουτης Σταυρ 100.-133 Δημόπουλος Παν 100. -134 Δάρας Χρ 100 εις μνήμη Κυριακοπούλου Πάκη. -135 Δάρας Δημ 100. -136 Σχίζας Θεόδ 100. -137 Δάρας Χρ 100.  -138 μέσω Διμοπούλου Παν διάφοροι ευσεβείς ξένοι 120 . -139 Δημόπουλος Γεώργ του Μ 300. -140 Δημόπουλος Ηλίας του Γεωργ. Μ 1000. -141 Μαραγκού Μαριώ χηρα Χ 100. -142 Παρασκευόπουλος Σωτήριος[Μπουγιάτι] 100. -143 Κλεισούρας Βασίλ 100. -144 Λίτσας Δημ 200. -145 Κατσιάπης Ευθ 200. - 156 Άγνωστος δι επιτροπής Σέρβου 600.-

Αναγκαία  προσθήκη:
Τα μέλη του Δοικ, Συμβουλίου του Συνδέσμου κατέβαλαν από την τσέπη τους και ότι έως τώρα χρειάστηκε για ταξίδια εις Σέρβου ταχυδρομικά τηλεφωνικά γραφική υλη κ.λ.π.

{Για την αντιγραφή}
ΓιάννηςΣτ Βέργος Γοτύνιος
22 06 2015

Σχόλια
{ Σημ: 1. Οι εισφορές ήσαν σε δραχμές και για να καταλάβουμε την αξία τους τις συγκρίνουμε. Το μαστορικό μεροκάματο τότε είχε 20 δρχ, του εργάτη 15δρχ και το γυναικείο 6-8 σε αγροτικές δουλειές και φαΐ και ωράριο ήλιο με ήλιο}
2. Οι μαστόροι κτίστες και οι νέοι εκτός της χρηματικής συνεισφοράς τους, δούλεψαν  αφιλοκερδώς [προσωπική εργασία] οι γυναίκες τα παιδιά  γέροι οι δυνάμενοι να  εργαστούν και τα ζώα κουβαλούσαν τα υλικά... {Όλοι μαζί ζά και ανθρώποι για τον κοινό σκοπό!}
Και έτσι έγινε  το στολίδι η σκαλιστή εκκλησιά μας!!!...
Τότε υπήρχε στο Κράτος μεγάλη φτώχεια... Υπήρχε μόνο στις τοπικές κοινωνίες η αλληλεγγύη, η εκτίμηση, η αγάπη....
Και δουλειές και τότε δεν υπήρχαν....Και έφευγαν μετανάστες....

Τώρα όλοι μας καταλαβαίνουμε το μέγεθος της συνεισφοράς του κάθε οικογενειάρχη Πατριώτη….
 Τα λόγια θα είναι λίγα λειψά, δεν υπάρχουν λόγια να τους παινέψουμε και να τους ευχαριστήσουμε για το ήθος, την αρετή που μα δίδαξαν, το πολιτισμό, την ιστορία, τα κειμήλια και τα καλά που μας άφησαν.
Αλλά τώρα τα έργα μας τα πνευματικά, τα πολιτιστικά, τα ανθρωπιστικά, σε ήθος και αρετή είναι πολύ λιγότερα από τα δικά τους… Τώρα όσοι  από αυτούς έχουν φύγει ας αναπαύονται εις σκηνές δικαίων μετά των Αγγέλων ας μας εύχονται και τώρα στα δύσκολα ας μας ορμηνεύουν να έχουμε ομόνοια, αγάπη, αλληλεγγύη, να ακολουθήσουν οι επερχόμενες γενιές το ήθος τους και το παράδειγμα τους  
Σήμερα, τώρα, ο Ιστορικός σύνδεσμός μας διέρχεται κρίση
Η κρίσης του είναι κρίση αδιαφορίας ,για την συμμετοχή των πατριωτών μας και των νέων μας στα κοινά του Συνδέσμου μας.
Δεν προσέρχονται να αναλάβουν με εκλογικές διαδικασίες την εκπροσώπηση  και την διοίκηση του.  Ο Ιστορικός  [100 χρονών] Σύνδεσμος μας κινδυνεύει να διαλυθεί
Δεν έχω καλύτερα λόγια να πώ .....

Δανείζουμαι από Αυτούς που ήξεραν καλύτερα από την ζωή και κοινωνία!!!...
Αυτά έλεγαν τότε
Αυτά και τώρα!!!...

"Για πρόσεξε:
Είναι μέσα το όνομά σου;…
Αν ναι, είναι αρκετά τα όσα προσέφερες;;;…
Αν όχι, γιατί αργείς;;;…
Σας παρακαλούμε να ανταποκριθής "

Ο Σύνδεσμος μας και  ΤΩΡΑ σε περιμένει.
Τώρα που σε έχει ανάγκη θα τον εγκαταλείψεις;;;;;.
Τώρα να μετρηθούμε:
Γράψου στην λίστα ως διασώστης του!!...

Γιάννης Στ Βέργος

2 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για την ανάρτηση και για την προσέγγιση που κάνεις για να μάθουν και να προβληματιστούν οι νεώτεροι.
  Η επιστολή που δημοσιεύεις νομίζω ότι είναι πολύτιμο ντοκουμέντο γιατί αποκαλύπτει με τρόπο παραστατικό και αναμφισβήτητο την ομόθυμη και μεγάλη κοινή προσπάθεια των πατεράδων και των παππούδων μας καθώς και την καθοριστική συμβολή και την ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά των τότε Δ.Σ του Συνδέσμου για να γίνουν τα σπουδαία έργα που άλλαξαν τα δεδομένα του χωριού,
  Καλό θα ήταν αυτό το ντοκουμέντο να δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του χωριού... Αν και εσύ συμφωνείς και το βλέπεις χρήσιμο φρόντισέ το.
  Το αν θα δημοσιευτεί και πότε δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
  Αυτό θα το δείξει η Ιστορία!
  xridim

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και τώρα που ήρθανε ή [ τα φέραμε,] και μας βρήκανε τα πιο δύσκολα [ και μέχρι εδώ, και μη παρέκει ], ομόνοια, αγάπη, αλληλεγγύη!...
  Πιασμένοι χέρι χέρι να ανεβούμε στο βουνό!!!....

  ΑπάντησηΔιαγραφή